Domhnach 9ú Iúil 2023

1.30 Iontrála

Rás Faoi 18 - fé 18 ar an 1 Eanair 2023

Rás Faoi 12 - fé 12 ar an 1 Eanair 2023

Rás Mór na Bhfear

Rás Mór na mBan

Rás Faoi 14 - fé 14 ar an 1 Eanair 2023

Rás Fear agus Bean

Rás Meascaithe fé 16 (foireann roghnaithe as hata)

Rás Meascaithe os cionn 16 (foireann roghnaithe as hata)


Sunday 9th July 2023

1.30 Entries

Under 18 race - under 18 on January 1st 2023

Under 12 race - under 12 on January 1st 2023

Handed Men's Race

4 Handed Women's race

Under 14 race - under 18 on January 1st 2023

1 Man and 1 woman race

Mixed race for oarsmen and women under 16 , drawn from a hat - under 16 on January 1st 2023

Mixed race , two men and two women drawn from a hat, from crews who have taken part in the senior races