Domhnach 28ú Iúil 2019

1.30 Iontrála

Rás Faoi 18 - fé 18 ar an 1 Eanair 2019

Rás Faoi 12 - fé 12 ar an 1 Eanair 2019

Rás Mór na Bhfear

Rás Mór na mBan

Rás Faoi 14 - fé 14 ar an 1 Eanair 2019

Rás Fear agus Bean

Rás Meascaithe fé 16 (foireann roghnaithe as hata)

Rás Meascaithe os cionn 16 (foireann roghnaithe as hata)


Sunday 28th July 2019

1.30 Entries

Under 18 race

Under 12 race,

Handed Men's Race

4 Handed Women's race

Under 14 race

1 Man and 1 woman race

Mixed race for oarsmen and women under 16 , drawn from a hat

Mixed race , two men and two women drawn from a hat, from crews who have taken part in the senior races