Domhnach 29ú Iúil 2018

1.30 Iontrála

Rás Faoi 18 - fé 18 ar an 1 Eanair 2018, beirt bhuachaill agus beirt chailín

Rás Mór na Bhfear

Rás Faoi 14 - fé 14 ar an 1 Eanair 2018, beirt bhuachaill agus beirt chailín

Rás Mór na mBan

Rás Faoi 16 - fé 16 ar an 1 Eanair 2018, beirt bhuachaill agus beirt chailín

4 Rás Fear agus Bean

Rás Faoi 16 - fé 16 ar an 1 Eanair 2018, beirt bhuachaill agus beirt chailín

Rás Meascaithe fé 16 (foireann roghnaithe as hata)

Rás Meascaithe os cionn 16 (foireann roghnaithe as hata)


Sunday 29th July 2018

1.30 Entries

Under 18 race, two boys and two girls under 18 on the 1st January 2018

4 Handed Men's Race

Under 14 race, two boys and two girls under 14 on the 1st January 2018

handed Women's race

Under 16 race, two boys and two girls under 14 on the 1st January 2018

1 Man and 1 woman race

Mixed race fro oarsmen and women under 16 , drawn from a hat

5.15 Mixed race , two men and two women drawn from a hat, from crews who have taken part in the senior races